Ber om 30 millioner ekstra for å lande sammenslåinga

Sendte brev til departementet.

BER OM TILLEGGSBEVILGNING: Fellesnemnda vil ha møte med departementet, blant annet for å diskutere økonomien.  Foto: Hege Wallenius, Finnmark fylkeskommune

nyheter

Det er Finnmark fylkeskommune som på sine nettsider skriver at fellesnemnda ved leder Kari-Anne Opsal og nestleder Ulf Trygve Ballo har sendt brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der de ber om et møte for å diskutere både finansiering og andre temaer.

I brevet går det fram at en av de store utfordringene for en vellykket prosess, er økonomien.Bakgrunnen for forespørselen er ifølge fylkeskommunen et vedtak som ble gjort i fellesnemnda i Tromsø i februar. I sak 18/19 vedtok fellesnemnda et budsjett for sammenslåingsarbeidet på 28 millioner kroner i 2019.

Samtidig ble ledelsen i fellesnemnda bedt om å henvende seg til kommunaldepartementet og Stortinget angående ytterligere finansiering. I begrunnelsen står følgende: «Budsjettet viser en underdekning på 30 millioner kr. Fellesnemnda ber regjeringa foreta en tilleggsbevilgning på 30 millioner kr slik at merkostnadene får en mer forsvarlig dekning», heter det.