Fyllebråk i Alta

politi  

nyheter

Natt til søndag har det vært to hendelser der poliitiet har måttet rykke ut til sentrum av byen for å roe ned folk som har laget ufred.  Ved totiden natt til søndag ble en mann i begynnelsen av 30-årene gitt pålegg om å holde seg unna sentrum på grunn av utagerende og høyrøstet adferd. En time senere er det en kvinne i slutten av 20-årene som må bortvises på grunn av det politiet kaller «aggressiv adferd».