– Utskilling av enkelttomter kan gi presedens der man henviser til at naboen fikk lov

Bøndene med klar tale til Alta kommune.

KLAR TALE: Leder i Alta bondelag, Lasse Johnsen, mener kommunen må slutte å belønne de som velger å la jorda ligge brakk.   Foto: Privat

nyheter

Alta bondelag og Finnmark bondelag har i fellesskap sendt inn innspill til kommuneplanens arealdel som er ute på høring.