Telenor snur, lover fortsatt vedlikehold for kobberkunder

...men har du alternativer må du si farvel til kobberlinja.

Petter-Børre Furberg, leder for Telenor Norge.  Foto: Telenor

nyheter

Telenor har startet jobben med å fase ut det gamle kobbernettet, landet over. I område etter område skal vedlikeholdet avsluttes, før linjene etter planen legges i svart. Tanken har vært at kunder skal tilbys alternative løsninger, i hovedsak i form av 4G og fiber.