Politi og sikkerhetstjeneste knytter tettere bånd

Torsdag underskrev de en intensjonsavtale.

SIGNERT: Her signerer partene intensjonsavtalen. Fra venste Thomas Elverum i Nokas, Wiggo Opdahl i Securitas, politimester Ellen Katrine Hætta, Werner Schjetne i Byggforvaltning Finnmark og næringslivskontakt i Finnmark politidistrikt, Olaf Andreassen.   Foto: Øyvind Lorentzen/Finnmark politidistrikt

nyheter

– Endelig får vi formalisert kontakten mellom oss og politiet. Det har alltid vært kontakt, men den har aldri vært formalisert, sier avdelingssjef i Securitas Wiggo Opdahl.