– Uten avlastningsveien må all boligbygging skje i sentrum

Tommy Berg hevder at eneste alternativ uten en ny Altapakke er boligbygging i sentrum.

SLUTT: Tommy Berg (SV) frykter at boligbygging både i øst og vest må skrinlegges, og at all framtidig boligbygging må skje i form av leiligheter i sentrum dersom avlastningseien ikke blir realisert. Ber om at Noodt og Østlyngen blir med å sikre realisering av avlastningsveien.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Etter vegvesenets informasjonssekvens med kommunestyret slår SVs Tommy Berg fast at det ikke finnes en eneste statlig krone til verken avlastningsvei eller trafikale utbedringer av dagens E6.