Øker trafikken 100% ut på E6

Skillemo Industriområde vil alene pumpe ut 6.000 kjøretøy per døgn på E6.

FLASKEHALS: I dag er Alta bro sterkest trafikkbelastet med nær 12.000 ÅDT. Etter at nye industriområder bygges ut på Skillemo og Altahøyden Sør vil E6 i Bossekop ut fra beregninger overta som Altas tyngst trafikkerte strekning med en margin på flere tusen kjøretøy per døgn. Alta Bro - E6 - Kaiskuru   Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Til sammenligning hadde E6 Hjemmeluft (målepunkt før Hjemmeluft) en ÅDT (gjennomsnittlig årsdøgntrafikk) på 2.680 kjøretøy i 2018. I dag er trafikken forbi Skillemo på 2.700 ÅDT, nærmest helt lik trafikkstrømmen på E6 i Hjemmeluft.