Politimesteren etterforskes for korrupsjon: – Belastende og ubehagelig

Politimesteren gikk selv ut på sosiale medier og informerte om forholdet: – Anklagen er falsk.

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

I en facebook-post skriver politimester Ellen Katrine Hætta om en sak hun tar tungt. Konkret er det kommet inn beskyldninger om blant annet korrupsjon, gjennom det som skal være et anonymt varsel. Varselet har ledet til etterforskning fra Spesialenhetens side, skriver Hætta i en post på Facebook (se lengre ned):

I et intervju med Altaposten karakteriserer Hætta situasjonen som er oppstått som «Helt surrealistisk». Hun fremholder samtidig at hun ikke er bekymret for utfallet av Spesialenhetens etterforskning.

«Jeg vil orientere dere om en ubehagelig sak som angår meg personlig. Det er kommet et anonymt varsel om meg via varslingskanalen til justissektoren, som håndteres av Ernst & Young. Politidirektoratet har meldt saken videre til Spesialenheten, som har åpnet etterforskning.

Det innsendte varslet omhandler påstander om korrupsjon og sammenblanding mellom min private og politidistriktets økonomi. Konkret hevdes det at jeg har hatt økonomiske fordeler ved kjøp av privat bil, og at politidistriktet har kjøpt snøskutere av min mann.

Påstandene stemmer ikke, og det er lett å sjekke med enkle søk i åpne register på nettet (hos Statens vegvesen og virksomhetsregister). Vår privatbil er kjøpt av en privatperson før jeg ble politimester, og har overhodet ingen tilknytning til den konkrete anskaffelsen av tjenestebiler til politidistriktet fleire år etterpå. Snøskuterne det er snakk om ble kjøpt etter en anskaffelsesprosess som skjedde flere år etter at min mann hadde sluttet i snøskuterbransjen. Han har heller ikke hatt noen tilknytning til de firmaer som Finnmark politidistrikt har kjøpt snøskutere fra.

Jeg opplever beskyldningene og prosessen som veldig belastende og ubehagelig. Anklagen er falsk, og det er vanskelig å forstå den som noe annet enn et ønske om å ramme politidistriktet og meg personlig. Ledere i politidistriktet ble orientert om saken på forrige ledermøte i mars og alle ansatte i Finnmark er orientert i form av blogginnlegg fra meg i dag.

Jeg er kritisk til at varslet ble sendt videre til Spesialenheten, uten at det ble gjort en enkel sjekk av de faktiske forholdene. Et par minutters søk i åpne kilder på internett viser at det ikke er grunn til å anta at det er skjedd noe ulovlig. Sjefer skal tåle mye, men de har også krav på et arbeidsmiljø. Jeg hadde ikke trodd at det skulle bli startet full etterforskning på grunnlag av åpenbart grunnløse beskyldninger. Konsekvensen er at vi lar anonyme utnytte varslingsinstituttet til trakassering.

Jeg ser ingen grunn til å spekulere i hvem som står bak dette. Det leder ikke til noe godt. Jeg prøver å akseptere at situasjonen er sånn, selv om det føles veldig urettferdig, og jeg fokuserer på å gjøre en best mulig jobb for samfunnet og befolkningen i Finnmark.»

Altaposten kommer med mer.