Politimester Hætta om korrupsjonsanklagene: – Helt surrealistisk

– Det har selvfølgelig vært belastende. Jeg har familie, sier politimester Ellen Katrine Hætta, som samtidig sier hun ikke frykter utfallet av Spesialenhetens etterforskning.

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Torsdag gikk politimester Ellen Katrine Hætta ut på sosiale medier og fortalte om at hun er under etterforskning for korrupsjon, etter at det kom inn et anonymt tips mot henne.

Til Altaposten sier Hætta at hun har visst om anklagene i en måneds tid:

– Jeg fikk vite om dette rundt 10. mars. Jeg fikk vite at det er kommet et anonymt varsel på meg, som omhandler sammenblanding av privat økonomi og politidistriktets økonomi. Varselet gikk ut på at jeg har blitt tilgodesett ved kjøp av privat bil samtidig som jeg kjøpte bil til politidistriktet. Del to i varselet var at politidistriktet skal ha kjøpt snøskuter fra min mann.

– Uansvarlig

I facebook-innlegget skriver Hætta at dette er forhold som lett lar seg avkrefte ved å sjekke diverse offentlige registre, og at hun av den grunn er kritisk til at saken er endt hos Spesialenheten for etterforskning.

– På mange måter forstår jeg at det åpnes etterforskning, da Spesialenheten vil ha ryggen fri. Men jeg mener likevel det er uansvarlig å ikke ta de enkle grep det er å sjekke dette ut først.

– Hva ville man funnet i registrene du refererer til?

– Her finner man blant annet når firmaene vi handlet med er etablert, og min mann ikke har eierinteresser der på tidspunktet der handlene har funnet sted. Jeg mener dette er lett å tilbakevise påstandene ved søk på offentlige registre, sier hun.

– Hvem står bak dette?

– Jeg har tenkt på det, men dette er faktisk ikke noe jeg kan bruke tid på nå. Her er det noen som har et formål om å ramme politidistriktet og meg personlig, sier Hætta, før hun tenker seg om og legger til:

– Men jeg har ingen grunn til å tro at dette kommer fra noen som jobber i politidistriktet i dag. Jeg oppfatter at alle våre medarbeidere har en rimelig grei hverdag og har det godt på jobb.

– Sier du at det kan være noen som har jobbet hos dere tidligere?

– Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt nøye over det. Men jeg tror som sagt ikke at varselet kommer fra noen av våre egne folk, sier hun.

Har forklart seg

Hætta forteller at hun har inngitt forklaring i saken, men vil ikke gå inn på hva hun har forklart seg om, hvilke spørsmål hun har fått og lignende av hensyn til etterforskningen.

– Hvordan har tiden vært etter at du ble klar over varselet?

– Det har selvfølgelig vært belastende. Jeg har familie selv, og jeg vet at dette vil prege avisforsidene i en tid. I den perioden vil dette være belastende, for det er ikke mye jeg kan gjøre annet enn å vente på at etterforskningen skal bli ferdig.

– Er du bekymret for utfallet?

– Nei. Det er jeg ikke bekymret for, sier Hætta.

Hun forteller at hun har konsultert med advokat, men at hun foreløpig ikke har «tatt advokat» i saken.

Står i stillingen

Politidirektoratet har i forbindelse med vurderingen av varselet som kom inn, besluttet at Hætta ikke skal suspenderes eller på annen måte avskjæres fra å fungere som politimester mens etterforskningen pågår.

– Politidirektoratet har vurdert dette og funnet at jeg skal stå i jobben mens dette pågår. Det tar jeg til etterretning, og inntil videre jobber som vanlig med å gjøre en best mulig jobb for Finnmarks befolkning. Det er min oppgave, sier hun.

– Hva tenker du om situasjonen som har oppstått?

– Det er bare helt surrealistisk. Men samtidig er dette en god erfaring for meg som leder å ta med meg.

– Hva mener du med det?

– Nå vet jeg hvordan det er å være i en situasjon der det rettes et søkelys mot meg. For det skjer titt og ofte at våre ansatte blir satt under samme søkelys. Dette er en viktig lærdom som gir meg en bedre forståelse av hvordan det er å være i en slik situasjon, sier hun.

Spesialenheten: – Har begynt å få et bilde av saken

Advokat og leder for spesialenhetens etterforskningsavdeling for Midt- og Nord-Norge Halvor Hjelm-Hansen sier til Altaposten at opplysningene som er kommet inn er registrert som en anmeldelse, og at man på bakgrunn av dette har startet etterforskning mot politimester Ellen Katrine Hætta.

– Opplysningene dreier seg om innkjøp av diverse kjøretøy, og omhandler Finnmark politidistrikt, sier han.

Hjelm-Hansen vil ikke gå inn på hva som er avdekket i etterforskningen, så langt.

– Vi har besluttet å starte etterforskning, og er i gang med denne etterforskningen. Vi har begynt å få et bilde av saken, men kan ikke si akkurat når vi vil være ferdige. Det vil nok gå noen uker før vi kan gjøre oss opp en oppfatning, sier han.

Når saken er ferdig etterforsket går saken til sjefen for Spesialenheten, som skal ta påtaleavgjørelsen, sier Hjelm-Hansen.

– Hvor alvorlig er det om Hætta skulle bli kjent å ha gjort seg skyldig i det hun er anklaget for?

– Alvorlighetsgraden må vi vente med å si noe om til vi har kommet med en konklusjon i saken, sier han.

– Hætta sier til Altaposten at saken kunne vært sjekket ut enkelt, ved å undersøke offentlige registre. Hva er din kommentar til det?

– Opplysninger i offentlige registre er noe vi naturlig nok også ser på når vi etterforsker saken. Det blir en del av det større bildet.

– Men kunne dere enkelt sjekket ut saken heller enn å starte etterforskning?

– Det blir å gå inn i saksforholdet, og det kan jeg ikke kommentere. Men vi undersøker selvfølgelig offentlig tilgjengelige opplysninger også.

– Hvem innga tipset?

– Jeg kan si at vi har fått opplysningene via et varslingsinstitutt. Utover det kan jeg ikke si noe nærmere om dette, sier han.

POD: – Kommenterer ikke

Altaposten har bedt Politidirektoratet svare på hvorfor Hætta blir stående i stillingen som politimester mens etterforskningen pågår, om det har vært vurdert suspendering eller annet, og hva POD tenker om den oppståtte situasjonen.

Seniorrådgiver Kåre M. Hansen skriver i en mail til avisa at POD «har som praksis at vi ikke kommenterer saker som ligger i Spesialenheten for politisaker».

– Har tillit

Til VG sier leder Bjørn Tharaldsen i Politiets Fellesforbund Finnmark at situasjonen er svært belastende for de ansatte, men at de har tillit til Ellen Katrine Hætta.

– Det er en energilekkasje for politiet, alle snakker om det. Likevel har jeg og de andre ansatte tillit til vår leder. Ingen sier de har mistillit, sier Tharaldsen til VG.