I fjor ble det ryddet 2800 tonn søppel – nå er det snart klart for ny aksjon

Forberedelsene til vårens strandryddig er godt i gang. Den nasjonale miljødugnaden har på få år vokst til en folkebevegelse som omfatter alle landets fylker.

IVRIGE: Søppelet var nærmest grodd inn i naturen på stranda i Kviby. Flere hender måtte til for å få opp denne klyngen. dette er fra strandrydding i 2018.  Foto: Even Martinsen

nyheter

– Over hele landet organiseres det nå hundrevis av lokale aksjoner. Titusener av mennesker ønsker å gjøre en innsats mot forsøpling i strandsonen, sier prosjektleder Fanny Pindsle i Hold Norge Rent, som koordinerer arbeidet med forberedelser og planlegging, i en pressemelding.

Størst aktivitet blir det i uka som starter mandag 29. april, med selve Strandryddedagen lørdag 4. mai som et høydepunkt.
– I fjor var over 90000 mennesker med på vårdugnaden, men gjennom året var drøyt 140000 frivillige i sving. Totalt ble det samlet inn nesten 2800 tonn marint avfall. Både enkeltpersoner, skoler, barnehager, organisasjoner og virksomheter deltar, sier Pindsle.

Om lag 350 bedrifter var engasjert i strandryddingen i 2018. Mange av dem er også medlemmer i Hold Norge Rent, som er en ideell forening der offentlig, privat og frivillig sektor jobber sammen for felles mål.

Gir renere kyst

– Dugnadene er et viktig bidrag til en renere kyst. Samtidig er det flott at det innsamlede materialet registreres etter type og kilde. Dermed kan den forebyggende innsatsen mot marin forsøpling bli mest mulig treffsikker, sier Pia Buen, Country Manager for Novasol, som driver utleie av hytter og feriehus.

Selskapet har deltatt i strandryddingen i flere år, både gjennom egne aksjoner og utsendelse av ryddepakker til folk som vil sette i gang lokale aktiviteter.
– Vi nærmer oss allerede 1000 bestillinger på slike ryddepakker til årets strandryddeuke. Det tyder på stort engasjement. I fjor delte vi ut drøyt 1500, sier Pia Buen.