Tror nyskolen gir ny giv

Statsråd Jan Tore Sanner tror nyskolen vil gi Kautokeino et løft.

OPPLÆRING: Statsråd Jan Tore Sanner fikk kyndig veiledning av Aslak Sokki før han ga seg i kast med bukkerittet med rein.  Foto: Anja Bakken, Kunnskapsdepartementet

nyheter

Kunnskaps- og integreringsministeren avsluttet sin deltakelse med feiringen i direkte møte med elever, skolen og dets innhold. Selv om planen for en ny skole nå får alvor har begynte å rulle, gjenstår mye arbeid før spaden kan stikkes i jorda, og mange venter spent på en byggestart.