Fylkesmannen godtar ikke forslag til parkering

B8, slik man ser for seg, er i strid med dagens bestemmelser, mener Fylkesmannen.

INNSIGELSE: Fylkesmannen i Troms og Finnmark mener planen er i strid med gjeldende regelverk på flere punkter. Blant annet ønsket om parkeringsplass på bakkeplan. 

nyheter

Fylkesmannen fremmer innsigelse til reguleringsplanforslag for et planlagte B8 i Alta sentrum, skriver de til Alta kommune, og videre: