17 har mistet livet i trafikken i år

Tunge kjøretøy involvert i elleve dødsfall på norske veier.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Hanne Gulbrandsen Jakobsen, NTB scanpix

nyheter

Til sammen har 17 mistet livet, én mer enn til samme tid i fjor. Tolv av de omkomne så langt i år var bilførere, tre var fotgjengere og to var passasjerer. Tunge kjøretøy var involvert i elleve av de 17 dødsulykkene i årets første kvartal.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til disse ulykkene, men det er oppsiktsvekkende at tunge kjøretøy er involvert i såpass mange dødsulykker. Jeg kan ikke se at vi har sett et så høyt antall de senere årene, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

I 2013 kjørte det rundt 500 millioner tonn gods årlig på norske veier, og prognoser tilsier at dette vil fortsette å øke til 700 millioner tonn gods mot 2040.

– Det er mange tunge kjøretøy på veiene, og dette kommer bare til å øke i tiden framover. Som oftest er det ikke sjåføren i det tunge kjøretøyet som har skyld i ulykken, og derfor må vi bilister være ekstra oppmerksomme. Skulle du være uheldig og havne over i motsatt kjørefelt, så har du ingen ting å stille opp med hvis du møter på et vogntog, sier Johansen.

– Store deler av det norske veinettet består av smale og svingete veier uten midtdeler. Personbiler i dag er ikke konstruert for å kunne stå imot en frontkollisjon med et tungt kjøretøy. Legg alltid inn ekstra gode marginer og unngå å ta risiko. Hold farten nede og god avstand til bilen foran deg, sier direktøren i Trygg Trafikk.