Her vil de føre opp boliger verdt 180 mill.

Boligprosjektet vis a vis rådhuset er et stort steg nærmere realisering.

STORT OMRÅDE: Planområdet omfatter eiendommen der det gamle Hammari-bygget står, samt skogen og skråningen nedenfor.   Foto: Google Maps

nyheter

Sentrumsboliger Alta AS har varslet oppstart av planarbeid for et større område bestående av tre eiendommer langs Komsaveien, langs E6 vis a vis Rådhuset.