– Fødende i Alta-regionen har min fulle sympati for kravet om å kunne føde lokalt

Fylkesrådslederkandidat for Ap lover Alta like godt helsetilbud som sammenlignbare steder.

SKAL TIL ALTA: Bjørn Inge Mo, fylkesrådslederkandidat for Ap har ikke gitt opp Alta, men skal til Alta for å drive valgkamp og håper å presentere gode helseløsninger som vil få applaus både hos Geir Ove Bakken og resten av Altas befolkning. (Foto: Jarle Mjøen) 

nyheter

Bjørn Inge Mo ble nominert med akklamasjon av nærmere 200 delegater og inviterte gjester i helgen da Troms og Finnmark Ap holdt møte i Alta. Nå går Mo langt i å garantere at han og Ap i det nye regiontinget skal bidra til et stort helseløft for innbyggerne i Alta-regionen.

– Jeg har stor forståelse for at det reageres på at fødende i Alta og Kautokeino utsettes for opp mot 30 mil transport for å nå fødeavdeling. Det som er helt klart er at Arbeiderpartiet i nord ikke kan akseptere et helsetilbud for Alta-regionen som er dårligere enn for resten av landet, sier Mo.


– Flere skal få føde i Alta

Jonas Gahr Støre kritisk til fødetilbudet i Alta hvor kun en av fire får føde.Skal lede storregionen om de får velgernes tillit

Bjørn Inge Mo og Kristina Hansen fikk full tillit av nominasjonsmøtet


Stemte mot

Til tross for at toppkandidaten til Ap i Troms og Finnmark har slektsrøtter i Alta, og jevnlig får beskjed om at han og Ap må gå i front for å sikre vekstsenteret i Finnmark både akuttilbud på sykehusnivå, og fødeavdeling, ble et forslag om fødeavdeling stemt ned med stor margin. Det ble også gjort vedtak om å gå mot å la UNN styre der Finnmarkssykehuset i dag holder tømmene.

– Til det siste tror jeg ikke det sier noe om hva stemningen er for å endre på strukturen, men mer at forslaget om å legge klinikkene i Finnmark under UNN ble gjort uten noen utredning og forhåndsdebatt, påpeker Bjørn Inge.

– Men forslaget om å støtte en fullverdig fødeavdeling ved Klinikk Alta ble stemt ned. Det til tross for store avstander og nesten dobbelt så mange fødsler som i hele Øst-Finnmark?

– For meg og mange i Troms Ap er utfordringene for befolkningen i Alta-regionen helt ny. Vi er ikke godt nok kjent med detaljene og argumentene for og mot et løft for helsetilbudet i Alta. Jeg kan love alle finnmarkinger, og ikke minst befolkningen i Alta-regionen, at jeg skal sette meg grundig inn i den situasjonen befolkningen her er i. Jeg gjentar min klare holdning; befolkningen i Alta-regionen har krav på minimum et like godt helsetilbud som sammenlignbare steder i Norge.

– Betyr det at du har forståelse for kravet om fullverdig fødeavdeling?

– Ja, det har jeg. Jeg kommer selv fra Kåfjord, en distriktskommune, som har en av landets lengste reiseveier til sykehus og fødeavdeling. Fødende i Kautokeino har nok lengre reisevei, men dersom vi kan finne løsninger som som fjerner eller reduserer avstanden til fødeavdeling, har vi som politikere en klar plikt til å lete etter slike løsninger. Så for å svare på ditt spørsmål; fødende i Alta-regionen har min fulle sympati for kravet om å kunne føde lokalt.


Her møter Alta Ap's plan for fødeavdeling veggen

Arbeiderpartiet i ferd med å tape Alta før valgkampen starter.


Et hinder borte

Bjørn Inge Mo anerkjenner den klare motstanden mot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, men vil som en av de ledende politikerne i det nye regionen gå i front for å utnytte de muligheter fjerningen av fylkesgrensen nå gir.

– Et samarbeid mellom kommunene på begge siden av fylkesgrensen har blitt stoppet av den mentale og byråkratiske barrieren fylkesgrensen har vært. Nå er denne mentale biten borte, og nå må kommunene i Nord-Troms rette blikket mot Alta for å se nye muligheter for samarbeid og utvikling, påpeker bonden fra Kåfjord i Nord-Troms.

Han ser allerede at flere av Nord-Troms-kommunene skryter uhemmet av Altas kompetanse innen eksempelvis barnevern, PPT og andre saksområder. Mo opplever Alta som en stor kommune som er åpen for samarbeid.

– Når det gjelder helse får vi nå nye muligheter. Selv der jeg bor i Kåfjord vil vi være nærmere Alta enn Tromsø. For Nordreise og Kvænangen er det betydelig nærmere Alta. Veiutbyggingen som nå skjer vil styrke aksen til Alta ytterligere. Jeg ser faktisk store fordeler for kommunene i Nord-Troms at helsetilbudene i Alta bygges opp og styrkes vesentlig. Det vil komme mange til gode.

Valgkampen

Toppkandidaten sier at han på ingen måte kommer til å skygge unna Alta i valgkampen, heller tvert om.

– Jeg ser det om en klar oppgave å få innbyggerne i Alta-Kautokeino-Loppa til å tro på vårt parti, og våre politikere. Ap skal framstå som troverdig, og jeg håper at vi i løpet av de neste månedene skal kunne presentere konkrete forslag som skaper applaus blant velgerne i Alta. Det de skal vite er at dersom Ap lover noe, så holder vi løftene.