– Vi vil bedre innholdet og fjerne tidsklemma

Arbeiderpartiet vil fylle SFO-tiden med mer innhold og aktiviteter.

ØNSKER MER KVALITET ETTER SKOLETID: Ole Steinar Østlyngen, Monica Nielsen og Martin Henriksen vil gjøre om SFO til aktivitetsskole. Det er planer som SFO-leder i Bossekop, Roar Midttun (nr 2. fra venstre) mener vil høyne kvaliteten for elevene og de ansatte.   Foto: Reiulf Grønnevik

nyheter

Partiet vil bedre skolefritidsordningen (SFO) med noe de kaller for aktivitetsskole (AKS).