Barnetallet går ned: – Vi må gjøre det vi kan for å motvirke tomme pulter og barnehageplasser

Kommunens egne beregninger viser at barnetallet i Alta går ned mer enn SSB har beregnet.

DET BLIR FÆRRE: Tallene er tydelige; det blir ikke flere barn i Alta i årene som kommer. Frem mot 2030 vil tallet synke, deretter flater det ut. (Illustrasjonsfoto) 

nyheter

Statistisk sentralbyrå har justert sine beregninger. I 2012 skulle Alta har 24.000 innbyggere i 2030, nå beregner de 23.000 innbyggere i 2040.