Storkontrollen av løyver i reiselivsnæringa:

Fem har søkt om løyvefritak

Om kort tid vil det bli klart hvem som får fritak for løyve i reiselivsnæringa.

HASTEMØTE: Gunnar Nilssen fra NHO Reiseliv Nord-Norge bistår reiselivsnæringa i Alta i den vanskelige situasjonen.   Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Etter at en storkontroll fra Vegvesenet med flere avdekket manglende løyver og fritak for løyver innen reiselivsnæringen i Alta, ble kampen for å få lov til å frakte turister i personbiler og 8-seters minibusser tatt opp.