En av ti føler seg mobbet på Sametinget

Nå iversettes tiltak, sier direktøren.

Direktøren vil de neste ukene besøke alle Sametingets kontorer sammen med tillitsvalgte i fagforeningene for å diskutere medarbeiderundersøkelsen med de ansatte.   Foto: Magne Ek

nyheter

I en fersk medarbeiderundersøkelse svarer 11,4 prosent av Sametingets ansatte at de har blitt utsatt for mobbing eller trakassering på arbeidsplassen de siste 12 månedene, skriver Sametinget i en pressemelding.

Det er første gang statsansatte er blitt spurt om dette i den standariserte medarbeiderundersøkelsen som alle statlige organer bruker. Til sammenligning svarte 8,6 prosent det samme i statsansatteundersøkelsen 2019.

Uønsket seksuell oppmerksomhet

–  Denne undersøkelsen gir oss ikke nyansene i det hele bildet, men det gir en klar indikasjon på at vi har noe å ta tak i. 11 prosent er 11 prosentpoeng for mange, sier direktør Rune Fjellheim i Sametinget i pressemeldingen.

Tre prosent av de som har svart på Sametingets medarbeiderundersøkelse rapporterer om uønsket seksuell oppmerksomhet eller om kommentarer som har vært plagsomme eller krenkende.

Direktøren informerte alle Sametingets ansatte om hovedfunnene i medarbeiderundersøkelsen mandag 18. mars. Av de medarbeiderne som har svart bekreftende på spørsmålet om mobbing og trakassering, svarer de at mobbingen eller trakasseringen har blitt utført av kollegaer (56 prosent av svartilfellene) og overordnede (38 prosent av tilfellene), samt fra brukere og publikum (13 prosent av tilfellene).

– Sånn skal vi ikke ha det på jobb, sier Fjellheim.