– Setter næringslivet foran hyttefolk

Ordfører Steinar Halvorsen (H) vil ikke vente på noen helhetlig plan eller konsekvensutredning.

Steinar Halvorsen (H) er ordfører i Loppa.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Til tross for at både befolkning og bygdelag, Sametinget, Fiskeridirektoratet og andre går imot en oppdrettsetablering i Frakkfjord før ny arealplan er på plass, velger Loppa-ordføreren å stå på sitt opprinnelige standpunkt.