– La kommunene bestemme over scooterløypene

Fylkestinget mener fylkesmannen må endre dagens praksis.

ØNSKER ENDRING: Fylkestinget mener scooterløypene bør være åpne lengre enn 5. mai der det er mulig. De ønsker at kommunene selv skal bestemme over løypene.  Foto: Privat

nyheter

– Det er kommunene som vurder når forholdene ligger til rette for at snøscooterløypene kan åpnes for vinteren, og når de må stenges på våren. Dette gjelder forøvrig bare fram til 5 mai, når løypene stenges, skriver fylkestinget i en uttalelse, og videre:

– Det kan gis tillatelse til å utvide åpningstidene av enkelte løyper gitt visse kriterier. Denne myndigheten er det fylkesmannen som innehar i dag. Fylkesmanns praksis i slike saker har vært at det må foreligge en positiv uttalelse fra reindriften for at løypene skal holdes åpne. Har reindrifta i aktuelle distrikt ikke funnet tid, eller unnlat å svare, innvilges ikke en forlenget åpning. Denne praksisen gjør det svært krevende for kommunene å legge til rette for at befolkningen skal kunne ta i bruk naturen i det som for mange oppleves som den beste tiden av året.

Derfor ber fylkestinget fylkesmannen om å endre praksis.

– Til å bidra til åpne løyper så lenge forholdene tillater det, og der det ikke er kommet begrunnede innsigelser.  Finnmark fylkestings primærstandpunkt er at kommunene selv skal gjør vurderinger om når løyper bør stenges om våren. Ved stor hjelp fra lokale, frivillige foreninger og ildsjeler har kommunene god lokal kompetanse og kjennskap til de aktuelle løyper og områder. Dette gir den beste forutsetning for å gjøre individuelle vurderinger, basert på sikkerhet, miljø og naturmangfold.

Forslaget ble fremmet av Høyre ved Jo Inge Hesjevik