Vil ikke at folk fra Troms skal få velge Fefo-styret

Claus Jørstad.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

I forbindelse med det pågående fylkestingsmøtet fremmer Frp to forslag der målet ifølge Claus Jørstad er å endre styre og forvaltning av Finnmarkseiendommen (Fefo).

Partiet mener det er naturlig at de som blir berørt av Fefo-forvaltningen også skal være de som utnevner styret, og ber derfor fylkestinget kreve at et representantskap bestående av kommunene bør utnevne fylkets medlemmer til styret.

– Slik det er nå skal det sammenslåtte Troms og Finnmark fylkesting utnevne medlemmer. Eneste krav i loven er at det er folk fra Finnmark som skal sitte i styret, men flere mener nå at det er medlemmer fra Finnmark som også skal få velge disse. Frp har for lenge siden frontet at vi mener et representantskap bestående av kommunene skal velge styremedlemmer, dette fordi det er kommunene som vet hvor skoen trykker, sier Jørstad til Altaposten.

– Stoler ikke politikerne fra Finnmark på at politikere fra Troms kan gjøre denne jobben på en god nok måte?

– Nei, tydeligvis ikke. Men for Frps del må jeg påpeke at vi hele tiden har frontet at det er Finnmarks-kommunene som skal bestemme styremedlemmer, fordi vi ønsker denne avgjørelsen ned på et lokaldemokratisk nivå.

Jørstad sier at saken skal opp til behandling som siste sak onsdag.


Det todelte forslaget fra Frp lyder som følger:

1:

«Finnmark Fylkesting mener det er naturlig at de kommuner som er berørt av Finnmarkseiendommens forvaltning, også er de som utnevner styret.

Finnmark Fylkesting mener derfor at kommunene gjennom en representantskapsmodell bør utnevne medlemmer til styret

Finnmark fylkesting mener at forvaltningen av områdene og likeså overskudd av forvaltning skal komme de berørte kommuner til gode.

Dette styrker lokaldemokratiet, og gjennom en lokal forvaltning kan de enkelte kommuner selv utvikle sine arealer.»

2:

«1: Forvaltning av Finnmarkseiendommens arealer overføres fra FeFo til de respektive kommuner.

2: overskudd av forvaltningen disponeres av de respektive kommuner»