Tidenes laveste fødselstall

55.100 barn ble født i Norge i fjor. Det er 1.500 færre enn året før.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

nyheter

Dette ga et samlet fruktbarhetstall på 1,56 barn per kvinne – det laveste som er målt i Norge noen gang.

Nedgangen fra 2017 var på 1.500 barn. I 2017 ble det født 56.600 barn her i landet, som var en nedgang på 2.300 fra 2016.

– Det at vi nå har tidenes laveste fødselstall er et problem. Fordi jeg tror ikke det er slik at nordmenn har mindre lyst på barn enn tidligere, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Nedgang siste ti år

Han sier at det at vi får stadig færre barn og at færre får mer enn to barn uroer ham.

– Derfor har vi blant annet gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å se på hva som er årsakene og konsekvensene av nedgangen i fødselstallene, sier Ropstad.

– Nedgangen er en trend som nå har pågått i nesten ti år, sier rådgiver Espen Andersen i seksjon for befolkningsstatistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Han forteller at fruktbarheten har falt hvert eneste år siden 2009, da samlet fruktbarhetstall (SFT) var 1,98.

– Fruktbarheten har altså sunket med 0,42 barn, det vil si nesten et halvt barn per kvinne, det siste tiåret, sier Andersen.

Eldre mødre

En viktig årsak til nedgangen i fruktbarheten de siste årene er at stadig flere kvinner utsetter å få sitt første barn. Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende var 29,5 år for mødre, mens fedre i gjennomsnitt var 31,8 år når de fikk sitt første barn.

– Bare de siste to årene har gjennomsnittlig alder ved første fødsel for mødre økt med et halvt år, sier Andersen.

Mødre i Oslo er eldst når de får sitt første barn, mens mødre i Finnmark er yngst, 31,5 og 27,4 år.

Fjorårstallene er det laveste antall nyfødte siden begynnelsen av 2000-tallet, da nivået lå på vel 55.000 fødsler årlig. Fødselstallene i Norge nådde toppen i 2009 med omkring 62.000 nyfødte, men deretter har tallet falt med noen hundre barn hvert år.

Ved årsskiftet var det 5.328.000 innbyggere i Norge.