Snart eksporterer vi for ti milliarder

Selv uten at Snøhvit-gassen og Goliat-oljen tas med slår både Finnmark og Troms hovedstaden hva angår eksport per hode.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Det er gjennom den årvisse rapporten levert av Menon Economics på oppdrag av NHO at Norges vare- og tjenesteeksport settes under lupen. Her belyses blant mye annet fylkesvise forskjeller.