– Det er ikke sant at ungdommen bare tenker på seg selv

Russen i Alta fikk et unikt kunstmaleri i gave fra Prostatakreftforeninga i Finnmark.

HYLLET UNGDOMMEN: Thea Heltne Kjelstad og resten av russekullet ved Alta vgs fikk en flott kunstgave av Ole Jenssen i Prostatakreftforeningen i Finnmark.  Foto: Hanne Larsen

nyheter

– Det er ikke sant at ungdommen bare tenker på seg selv, det er dere et bevis på, sa leder i Finnmark prostatakreftforening (PROFO), Ole Hartvik Jenssen fra Honningsvåg, da han sammen med styremedlem Asbjørn Pedersen var i Alta i dag for å dele ut en overraskende gave til avgangselevene ved Alta videregående skole.

– Dette kunstverket er av en lokal kunstner på Magerøya, som heter Eva Schmütterer, som lagde dette unikt til Blå sløyfe-aksjonen i fjor. Originalen har Profo Finnmark fått og det har en verdi på 4000 kroner, men en av de få kopiene som er trykket opp skal dere få, sa Jenssen da han overrakte russepresidenten Thea Heltne Kjelstad maleriet.

Vanligste kreftformen

I fjor samlet russen i Norge inn hele fire millioner gjennom «Krafttak mot kreft» og i Alta tok årets avgangsklasser initiativ til en lokal innsamlingaksjon, der de fikk inn 2500 kroner.

– Det at ungdommene selv tok initiativ synes vi er helt fantastisk, sa Jenssen, som selv har denne kreften, men som heldigvis oppdaget sykdommen tidlig nok til at han i dag har erklært seg som frisk som en fisk.

Prostatkreft er den mest utbredte sykdommen i Norge, med 5000 tilfeller årlig. Så mange som 1000 dør hvert år av sykdommen. Bare i Alta er det ifølge Jenssen, 144 menn som har prostatkreft i dag.

– Mange tror at brystkreft er den vanligste formen for kreft, og det er kanskje fordi brystkreftforeninga har vært så flinke på å markere seg. For oss er det viktig at prostatakreft kommer frem i lyset og snakkes om, sier Jenssen, som avviser at dette kun er en såkalt gammelmannssykdom.

– Det er menn helt ned i 40-årsalderen som rammes, sier han.

Ikke lett å oppdage

Sykdommen kan dessverre være vanskelig å oppdage, men faresignal kan være vansker med vannlating, hyppig vannlating, blod i urin eller vondt i skjellett.

– Når man først har fått kreften er det veldig viktgi med best mulig behandling og her er forskninge så viktgi, sier Jensen, som forteller at pengene som ble samlte inn i fjor av russen i Norge skal brukes til å forske på senskader.

Norsk lymfødem- og lipødemforbund markerer 6. mars som Den internasjonale lymfødemdagen. Etter operasjon og/eller strålebehandling av prostatakreft, hvor man skader eller fjerner lymfer, kan man utvikle lymfødem. Lymfødem er en kronisk hevelse forårsaket av overbelastning av lymfesystemet eller nedsatt transportkapasitet for lymfevæske.

– Lymfødem merkes ved at huden kan endre seg og området hovner opp. Etter prostataoperasjon sees hevelsen ofte i starten som en hevelse i kjønnsorganer, og et eller to ben. Hvis hevelsen blir stående ubehandlet, blir hevelsen langsomt omdannet til vev og forverrer seg, sier Laila Olaussen, som er lokallagesleder i lymfødemforbundet.

– Skulle bare mangle

Ved Alta videregående skole mener avgangselev Katarina Jørstad Thoresen at engasjement er en selvfølge.

– Det skulle bare mangle, men samtidig er det utrolig artig at det ble lagt merke til, sier hun, mens russepresident Thea sier dette:

– Det er kjempeviktig at man sankker om prostatakreft som er så tabu. Menn er like viktig som kvinner.

Ole Jenssen ønsker at flere engasjerer seg i organisasjonsarbeidet både lokalt og regionalt.

– Hvis vi ikke får flere med så risikerer vi å måtte legge ned. Det ville være veldig synd, for det vi trenger er mer engasjement og mer fokus, sier han.

Norsk lymfødem- og lipødemforbund ser et stort behov for informasjon om lymfødem generelt og risiko for lymfødem hos menn spesielt. Både på grunn av underrapportering av skader på lymfesystemet, og fordi menn har krav på like god informasjon om egen helse som kvinner.

– Spesialisthelsetjenesten må informere menn i kreftbehandling om faren for lymfødem, og behandlingen de skal gjennomgå. De må også bli flinkere til å spørre menn om hevelser ved etterkontroll og seinere helsekontroller. Lymfødem kan oppstå mange år etter avsluttet kreftbehandling, minner Laila Olaussen i Alta om.