Ny og større konferanse for næringslivet

Legges til Finnmarksløpet, som har stor attraksjonskraft, skriver arrangørene.

NHO Arktis, Finnmarksløpet, Alta Næringsforening og Laks er viktig for Finnmark (Lerøy, Cermaq, NRS og Grieg Seafood) har inngått et samarbeid og arrangerer en felles konferanse i mars 

nyheter

– Hvor det tidligere har vært arrangert flere ulike møteplasser, har vi med det storslagne Finnmarksløpet som bakteppe, gått sammen og samlet flere arenaer til en ny og større konferanse for hele næringslivet i nord, skriver de nye samarbeidspartnerne i en pressemelding.

Nytt samarbeid

Det er NHO Arktis ved Målfrid Baik, Finnmarksløpet ved Svanhild Pedersen, Alta Næringsforening ved Kjetil Kristensen og Laks er viktig for Finnmark (Lerøy, Cermaq, NRS og Grieg Seafood) ved Roger Pedersen, som har ansvaret for den nye konferansen.

8. mars gjennomføres den aller første «NHO Arktis årskonferanse 2019: Sjekkpunkt Finnmarksløpet». NHO har gjennom årene lagt sin konferanse til fredagen før løpet.

– Å skape og legge til rette for flere arrangement i arrangementet har vært en målsetning. Dette samarbeidet er et viktig ledd i dette arbeidet. Finnmarksløpet har stor attraksjonskraft og har blitt en viktig møteplass i nord», sier Svanhild Pedersen, daglig leder i Finnmarksløpet.

Temaene under denne konferansen følger opp det som ble tatt opp under NHOs årskonferanse i januar, som var vi og verden.

– For vår region Troms, Finnmark og Svalbard som er preget av eksportnæringer og grense til Sverige, Finland og Russland vil temaet være ekstra relevant. Vi har enorme ressurser og hovedspørsmålet er hvordan vi kan styrke vår internasjonale konkurransekraft og realisere de unike mulighetene vi har gjennom samarbeid og handel», uttaler Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis

Nasjonale, regionale og lokale

Det kommer både nasjonale, regionale og lokale innledere, og programkomiteen har lagt vekt på å invitere bedrifter som vil dele av deres erfaringer.

Samtidig vil de vise hvilke muligheter, både samfunn og bedriftene, har til å finne bærekraftige løsninger, lokalt og globalt. Løsninger som igjen kan bevare og skape arbeidsplasser i nord.

– De beste løsningene finner vi gjennom samarbeid, og samarbeid er gratis, sier Kjetil Kristensen, direktør i Alta Næringsforening.


Program:

09.00    Del 1

               Velkommen

               Målfrid Baik, NHO Arktis

               Svanhild Pedersen, Finnmarksløpet

Kjetil Kristensen, Alta Næringsforening

Roger Pedersen, Laks er viktig for Finnmark

Konfransier: Adrianne Ubeda

Verdien av handel – Utenrikstjenestens bistand til norske bedrifter

Hilde Skorpen, avdelingsdirektør Næringslivsseksjonen i Utenriksdepartementet

Vi og verden

Arvid Moss, president NHO

Hvordan kan nordnorske bedrifter hjelpe verden?

Linda Beate Randal, direktør i Innovasjon Norge Arktis

I samtale med:

Erik Ianssen, administrerende direktør i Selfa Arctic (produsent av verdens første hybride fiskebåt)

11:00     Del 2

Mat til verden

Geir Ove Ystmark, administrerende direktør Sjømat Norge

I samtale med:

Jessica Lien Johnsen, business controller Grieg Seafood Finnmark

Helene Jakobsen, kvelitetsansvarlig Båtsfjordbruket

Samtalen ledes av Roger Pedersen

Synergieffekten av arrangementsturisme i nord?

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv

I samtale med:

Svanhild Pedersen, daglig leder Finnmarksløpet

Kari Jæger, universitetslektor ved Institutt for reiseliv og nordlige studier UiT

Samtalen ledes av Hilde Bjørkli

Energi til verden - levende lokalsamfunn

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk Olje og Gass

I samtale med:

Nina Kivijervi Jonassen, prosjektdirektør Petro Arctic

Tom Eirik Lysmen Jakobsen, basesjef Asco Hammerfest

Samtalen ledes av Kjetil Kristensen

12:30     Lunsj

13:30     Del 3

Kampen om Saltdalshytta

Birgitte Næss, norgesmester i hundekjøring 2018 langdistanse

Universitetets bidrag til et konkurransedyktig næringsliv i nord

Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges Arktiske Universitet

Ingen konkurransekraft uten god infrastruktur

Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Paneldebatt: Hvordan øke verdiskaping i den nye regionen?

Fylkesordførerkandidatene fra partiene

  • Arbeiderpartiet
  • Høyre
  • Senterpartiet
  • Fremskrittspartiet

Debatten ledes av Målfrid Baik

Værvarsel for Nord-Norge

Trond Hanssen, konserndirektør Finnmark i SpareBank 1 Nord-Norge

15:00     Slutt