Ekstra båt ble satt inn på grunn av snøras, men ingen vet hvem som bestilte den

Synnøve Nuth Pedersen føler at befolkningen i ytre deler av Altafjorden nok en gang har vært utsatt for dårlig behandling.

Torsdag ble det satt inn en ekstra båt på grunn av snøras på fv883. (Illustrasjonsfoto: Knut Åserud/Finnmark fylkeskommune) 

nyheter

Torsdagens ras over Fv883 gjorde det umulig å komme landveien utover til bygdene på østsiden av Altafjorden. Eneste mulighet for å komme seg forbi var med båt, fram til raset ble ryddet fredag formiddag.