Økende snøskredfare i Vest-Finnmark

Nå bør man sjekke vær og føreforhold før man beveger seg i fjellet.

Snøskredfaren er økende i Vest-Finnmark.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Ifølge varsom.no vil snøskredfaren øke fra søndag til mandag, men allerede søndag er det faregrad 2. Det betyr at det er middels fare for snøskred og varsom skriver:

– Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng.

Fjellværet mandag gir 5 - 6 nedbør mm i døgnet og liten kuling fra øst.

– Fokksnøflak fra helga vil ha stabilisert seg noe, men det kan fremdeles gå skred i disse ved påvirkning av en skikjører. I tillegg gir sterk vind og noe nedbør nye fokksnøflak som vil bygge seg opp, hovedsaklig i leområder mot vest. Siden det er store henteområder ved vind fra øst kan det være relativt mye snøtransport og avsetning.

Uvær i fylket

I Øst-Finnmark er det flere veier som er stengt. På E6 over Sennaland er det ifølge Statens vegvesen snø- og isdekke, fare for glatte partier, redusert sikt og vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfokk.

Her får du oversikt over hvilke veier som er stengt og veiene der det er vanskelige kjøreforhold.