– Nussir-tillatelsen må trekkes tilbake

KONFLIKT: Nussir-prosjektet i Kvalsund er omstridt. Svs Samepolitiske Nettverk sier tillatelsen selskapet nylig har fått må trekkes tilbake. Bildet er fra letevirksomheten.  Foto: Illustrasjonsfoto

nyheter

SVs Samepolitiske Nettverk ser svært alvorlig på at regjeringen gir tillatelse til dumping av gruveslam i Repparfjorden i Finnmark, skriver de i en pressemelding.

Tidligere denne uken fikk gruveprosjektet i Kvalsund ja til driftskonsesjon av Nærings- og fiskeridepartementet.


Nussir får grønt lys

Gruveprosjektet i Kvalsund får ja til driftskonsesjon.


Må stoppes

Protestene har vært store og med denne ukens ja har de eskalert. Nettverket til SV mener tillatelsen må trekkes tilbake.

—Vi må stoppe dette nå. Det er for sent å angre når gifta har blitt dumpa i havet. Vi kan ikke ofre nåtidas og framtidas bærekraftige arbeidsplasser i fiske og reindrift, og ødelegge for turistnæringa i området, bare for ti-femten års arbeidsplasser i gruvenæringa, sier Ragnhild Freng Dale i SVs samepolitiske nettverk


Utvidet

– Begår enorm tabbe med Nussir-ja

– Venstre kan være siste mulighet til å redde situasjonen, mener NSR.– På kollisjonskurs med resten av verden

Leder Leif Wasskog i Naturvernforbundet i Finnmark mener konsesjonen er sjokkerende.

 

Slik som den planlegges gjennomført truer også Nussir-gruva Fiettar og Fálá reinbeitedistrikters beitemarker, kalvingsland og trekkleier. Norske Reindriftssamers Landsforbund har frarådet å gi tillatelse, skriver de, og fortsetter:

– Dumping av slam i sjø truer det sjøsamiske kystfiskets overlevelse og videreføring til framtidige generasjoner.

—Dette er et vedtak for at de som allerede har mest skal få mer profitt, ikke for miljø og primærnæringer i nord. Det er en skam for nasjonen Norge hvis regjeringa går inn for dette. Da er vi ingen framtidsrettet og miljøtenkende stat, sier Tommy Berg i Samepolitisk Nettverk.


– Vil ha enorm betydning for hele regionen

Bengt-Rune Strifeldt tror på store ringvirkninger.Nussir fikk grønt lys

– Dette er en krigserklæring mot reindrifta og miljøet

Ann Catharina Lango i Fiettar gir ikke opp.


Øystein Rushfeldt, direktør i Nussir, har med dette fått et klarsignal på mineralutvinning som ikke har vært gitt de siste 25 årene.

– Jeg må innrømme at det har blitt noen grå hår underveis, men dette er en historisk dag både lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette vil bety svært mye for Kvalsund, som har hatt stor fraflytting gjennom flere tiår. Det vil skje ekstremt mye spennende i årene som kommer, ikke minst når det gjelder arbeidsplasser og aktivitet, sier Rushfeldt.


Har ambisjoner om at Nussir skal ha de laveste klimautslippene

Øystein Rushfeldt trenger en milliard i kapital for å komme i gang med gruveprosjektet i Kvalsund.