Utvidet

– Begår enorm tabbe med Nussir-ja

– Venstre kan være siste mulighet til å redde situasjonen, mener NSR.

SKUFFET: Runar Myrnes Balto, leder for Norske Samers Riksforbund   Foto: NSR

nyheter

NSR-leder Runar Myrnes Balto er svært skuffet over vedtaket om driftskonsesjon.

– Det er helt umulig å forstå at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen velger å se bort fra alle faglige advarsler om konsekvenser for samisk næring og miljø, som han har fått fra egne direktorater og faginstanser. Regjeringen er i ferd med å begå en enorm tabbe i bytte mot kortsiktig gruveprofitt, og vedtaket er selvfølgelig skuffende og fremstår historieløst, sier Balto, som mener konsesjonen er et resultat av ufattelig arroganse.

– Vi mener dette er så grovt brudd på samiske rettigheter av samebevegelsen ikke kan akseptere det, sier Balto.

Han henviser til at Venstre sitter med miljøministeren og at dette kan avverge en katastrofe for miljøet.

Partikollega og sametingspresident Aili Keskitalo mener konsesjonen er en overkjøring av både fiskeri og reindrift. Hun varsler at beslutningen fra departementet blir påklaget.

Hun er ikke imponert av kravene til avbøtende tiltak.

– Det blir som plaster på et stort, blødende sår, sier Keskitalo til NRK Finnmark. Hun hevder at konsesjonen er ødeleggende for reindrifta, i et område der man allerede har tapt mye areal.