Vil ha Talvik og Kviby som sentre

LO-medlemmene på Stjernøya frykter skolenedbygging.

KLAR TALE: Årsmøte i Stjernøy Nefelinarbeiderklubb var godt besøkt. Totalt har klubben 110 medlemmer inkludert pensjonistmedlemmene. Årsmøtet kom med klare krav om til både kommune og fylkeskommune.  Foto: Privat

nyheter

Styret i Stjernøy Nefelinarbeiderklubb avholdt årsmøte først i februar og klubben med over 100 LO-medlemmer møtte manns- og kvinnesterkt opp på årsmøtet.

– Jeg er veldig godt fornøyd med engasjementet til medlemmene i klubben. De er selvfølgelig opptatt av sine egne arbeidsplasser, men også at næringen skal ha utviklingsmuligheter. Samtidig ser vi noen trusler i samfunnsendringene. Dette gjelder spesielt skole, både innen grunnskole og ikke minst tilbudet i videregående skole som gruvebedriften vår er helt avhengig av, sier leder i klubben, Øystein Pedersen, til Altaposten.


– Et budsjett for sterk sentralisering

Ber partivennene i sentral-Alta stille opp for å stoppe rådmannens forslag om skolekutt.

 

Kviby og Talvik sentre

Styret i Stjernøy Nefelinarbeiderklubb sier i en uttalelse at de merker seg at tilbudene i distriktene i Alta Kommune stadig settes under press. Skoletilbudene foreslåes redusert, og effektivisert. Dette forsvares ifølge LO-klubben på Stjernøya med  økonomisk besparelser.

«1-7 skolen i Kviby foreslåes redusert til en 1-4 skole,Talvik skole foreslås redusert til en 1-7 skole. Vel og merke av rådmannen. Talvik barnehage og skole er omgjort til et oppvekstsenter, uten at det er lagt til rette for trygg skolevei mm. Vi mener de politiske partiene i Alta er nødt til å favne om og styrke tilbudene i distriktene sine, da de er helt nødvendig til å opprettholde arbeidsplassene i Altas ytterdistrikt.  Årsmøtet  mener at det vil være behov for hvert sitt distriktssenter i øst og vest, og Kviby og Talvik vil være naturlige plasser til dette», heter det i uttalelsen.

AKTIV: Øystein Pedersen, som også er sentral i Ap og sitter i kommunestyret i Alta, har gjort Stjernøy Nefelinarbeiderklubb til en politisk maktfaktor i Alta.  Foto: Privat

 

Stopp nedbygging

Styret i Stjernøy Nefelinarbeiderklubb har registrert at fylkesrådmannen i Finnmark har forslått å kutte tilbud ved Alta videregående skole.

– Ved vårt anlegg på Stjernøya har det i perioder de siste 10 årene vært vanskelig å rekruttere fagarbeidere innen industrimekanikere, rørleggere, elektrikere og en del andre kompetanse områder. Vi har merket tilgangen på lærlinger  godt de siste årene, og har hatt lærlinger som har utviklet seg hos oss til å bli meget dyktige fagarbeidere. Disse har igjen sikret oss tilgang til fagarbeidere, når andre har sluttet. Fere har fast jobb ved anlegget i dag, forteller leder Pedersen og viser til at en svekkelse av tilbudet ved Alta vgs  vil være å svekke næringslivet i Finnmark sitt behov for kompetent arbeidskraft.

I motsetning til mange andre linjer som opprettholdes i Finnmark, slår klubben på Sternøya fast at det er så mange søkere at skolen i Alta ikke kan tilby alle som søker en plass. Pedersen forstår ikke tankegangen mot å bygge ned denne viktige utdanningskompetansen i Alta.

– Næringslivet og Alta kommune har tatt sitt ansvar og tilbudt skoleelevene utplasseringsplasser og videre lærlingplasser. Alta kommune har alene som mål og alltid ha 100 lærlinger i organisasjon. Kommunen er tett på dette målet, hevder klubblederen med støtte i  årsmøteuttalelsen.


Elevene krever kantina gjenåpnet

Kronisk pengemangel hos Alta videreående skole stengte kantina.

 

Slått tilbake

Klubben er derfor glad for at fylkesrådmannens forslag ikke fikk støtte fra politisk hold, og at tilbudet vil bestå.

«Med den nye fylkessammenslåingen, vil også opptakssoner for videregående skole bli diskutert. Stjernøy Nefelinarbeiderklubb mener det er klokt å beholde Finnmarks ordninger for Finnmark og Troms ordninger for Troms som en ordning i første periode for det nye fylkestinget. Dete slik at en kan ordninger som sikrer at vi ikke får intern konkuranse om elevene mellom de mest attraktive skolene i for eksempel Tromsø, Alta, Harstad og atdet blir flere borteboende enn nødvendig, heter det i uttalelsen fra årsmøtet.

– Årsmøtet i Stjernøy Nefelinarbeiderklubb vil be Norsk Arbeidsmandsforbund avd 9 nord og LO Finnmark og være en motvirker til at tilbudet ved Alta vgs svekkes, klargjør Øystein Pedersen.