Trapper opp satsing på fysioterapi-tjenesten

Kommunestyret enstemmig bak opptrapparingsplan.

ENSTEMMIG: Kommunestyret vedtok opptrapping av fysioterapi-satsingen i dag.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

– Frp har kjempet lenge og hardt for å at Alta kommune skal trappe opp fysioterapi-tjenesten. Heldigvis har et enstemmig hovedutvalg for helse og sosial sagt at opptrappingsplanen ikke skal legges på is, men videreføres. Nå håper jeg at kommunestyret sier et like klart ja til å sikre denne tjenesten, sa Svein Berg (Frp) da kommunestyret debatterte omstillingsprosjektet og rapportene fra arbeidsgruppa for helse og sosial  hvor blant annet et av forslagene var å stoppe opptrappingsplanen.