– Skal spares penger på våre mest utsatte og sårbare barn og unge

– Gjør ikke ungdom til varige NAV-klienter, sier Venstre.

NYVALGT: Leder Tommy Hæggernæs skal sammenmed Johanne Sundmann og Trine Noodt jobbe for at Alta skal bli best i landet på barnevern.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

– Det er skremmende å lese Alta kommune sitt omstillingsprosjekt der «Sluttrapport barnevernet» inngår. Kommunestyret skal behandle rapporten tirsdag, og det framgår av rapporten og at der skal spares penger i barnevernet, og da på ettervernet til ungdommen. Med andre ord det skal spares penger på våre mest utsatte og sårbare barn og unge, sier leder i Alta Venstre, Tommy Hæggernæs.