– Driver fysioterapi-dugnad for Alta kommune

Ventelistene på fysioterapi er så lange at de har brutt helt sammen.

I JOBB FOR HELSE-ALTA: Rådmannens arbeidsgruppe ønsket å legge opptrappingsplanen for fysioterapi på vent. I morgen får de nyeste fysioterapeutene Marte Håkegård Suhr og Christian Reginiussen i Alta vite om kommunestyret fortsetter opptrappingsplanen og lyser ut nye driftstilskudd.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Leder i hovedutvalget for helse og sosial, Kristin Jensen (Ap), er fullstendig inneforstått med at Alta kommune ikke klarer å følge opp  helse- og omsorgstjenesteloven, som fastslår at «...kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester».