Forsøkt nektet å fremme forslag om boligbygging

Hevder SVs Otto Aas ble stygt angrepet av sine egne i planutvalgets arealdebatt om boligtomter.

TØFT KLIMA: Venstres Raymond Londal mener Otto Erik Aas i SV (bildet) ble motarbeidet av sine egne under sist ukes planutvalg. Aas selv vil ikke kommentere påstandene.   Foto: Arkivfoto

nyheter

Venstre-politiker Raymond Londal gir SVs Otto Aas æren for å ha kjempet fram tresifret antall boligtomter under et klima der Aas fikk null hjelp fra sine egne venner blant ordførerpartiene. Gruppeleder for Ap, Ole Steinar Østlyngen  og varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV) avviser at det skal ha vært et opphetet og uvennlig klima internt i posisjonsgruppen,  og synes ikke Aas ble behandlet stygt under behandling av arealplanen. Det står i sterk kontrast til hvordan blant annet Londal opplevde  møtet. 

– Planutvalgsmøtet 30. januar ble noe av det tøffeste jeg har vært med på i mine 12 år som folkevalgt. All ære til Aas som stod oppreist og ikke ga etter, sier Londal.

– Vi må ta folk på alvor

Frp-topp karakteriserer planutvalgets behandling av arealplanen som uryddig.


SV-politiker Aas, som etter det Altaposten har grunn til å tro ikke vil være å finne i toppen av SV-lista ved høstens valg, vil ikke kommentere møtet i planutvalget.

– Jeg har ingen kommentar ut over å ha fulgt opp mine forpliktelser som lokalpolitiker og leder av hovedutvalget ved å ta innbyggerne i Alta på alvor.

ROSER AAS: Venstres Raymond Londal mener Otto Aas har gjort en svært god jobb med å ta folk på alvor etter at administrasjonen har avslått de fleste innspill til å ta inn nytt areal for spredt boligbebyggelse  Foto: Even Martinsen / arkivfoto

Tøft møte

Flere av politikerne som deltok i planutvalgets møte sist onsdag beskriver klimaet som særdeles tøft der posisjonens Otto Aas i møtet ble angrepet av sine egne, og da spesielt Ap. Hans politiske venner tilkjennega stor skepsis for at Aas ville ta inn en rekke boligtomter og mindre felt, såkalt spredt boligbygging, i områder som i utgangspunktet hadde LNF-R-status. Kritikken gikk spesielt på at mange av tomtene og de mindre feltene var å finne i hans egen hjembygd Tverrelvdalen.

– Jeg var overrasket over mangelen på entusiasme og støtte i posisjonsgruppen for den grundige jobben Aas hadde gjort i forkant av møtet, sier Raymond Londal (V) og legger til:

– I arealplanen hadde rådmannen anbefalt nei til veldig mange som ønsket å dele av en bit av sin eiendom til boligformål. Lokalkjent som Otto Erik er i Tverrelvdalen, hadde han tatt seg tur rundt, sjekket og pratet med folk. Det setter jeg pris på at han tok seg tid til gjøre. Og når han så foreslo en rekke enkeltsaker planutvalget skulle være positiv til, stolte jeg på hans lokale kjennskap og respekterte hans anbefalinger.

Posisjonen stemte for

Til tross for møtet var onsdag siste uke er fortsatt ikke godkjent protokoll lagt ut. Etter det varaordfører og fungerende leder av planutvalget sist onsdag, Anite Håkegård Pedersen, forteller, skal det være detaljer i protokollen angående flere enkeltsaker som det er uenighet om.

Det som står klart er at administrasjonen hadde utelatt nær samtlige innspill i planforsalget fra innbyggere på boligbygging, enkelt tomter og såkalt spredt boligbygging. Administrasjonen avslo de aller fleste forslagene med samme begrunnelse; LNF-R areal og innenfor kjerneområde for landbruk.

Etter skriftlige forslag satt fram av Otto Aas ble det det til slutt vedtatt å ta inn et sted mellom 50 og 100 tomter i såkalt spredt boligbygging, både som enkelttomter og mindre felt. Hovedvekten av tomtene som nå tas inn i arealplanforslaget som går ut på høring, er hjemmehørende i Tverrelvdalen, men det er også tomter i Raipas (tett på Kaiskuru), Øvre Alta og Transfarelvmoen. Aas parti- og politiske venner i posisjonen stemte til slutt for forslagene.

Møteleder Anita Håkegård Pedersen, er ikke enig med de som betegner posisjonspolitikerne som lite entusiastisk og i utgangspunktet kritisk til forslagene som ble lagt fram.

– Etter mitt syn har Otto gjort en svært god jobb. Han har fulgt opp fradelingssakene fra hovedutvalget han leder og har tatt innspill fra innbyggerne på alvor. Både internt, men også blant opposisjonen, mente mange at det ble mye tomter fra Tverrelvdalen  i forslaget  og at han burde hatt fokus på også andre deler av Alta hvor det også er kommet innspill til spredt boligbebyggelse. Det synes jeg er en urettferdig kritikk. I stedet må vi i posisjonen ta selvkritikk for at vi på svært kort tid fra planen ble lagt fram, ikke hadde klart å vurdere innspillene som er kommet fra andre deler av Alta, klargjør Håkegård Pedersen.

Ble nektet forslag

Et av de store stridstemaene i planutvalgsmøtet ble formaliteter rundt Aas skriftlige forslag til å omdefinere areal for spredt boligbygging. Forslaget til Aas gikk på konkrete eiendommer oppgitt med gårds- og bruksnummer. Ifølge planutvalgsmedlemmer ble Aas forsøkt kneblet ved å hindre at han la fram de konkrete forslagene. Aas truet med å ta protokolltilførsel dersom så skjedde. Raymond Londal bekrefter den betente debatten.

– Til tider ble debatten rundt dette ganske heftig. Jeg gav Otto Erik full støtte i hans rett som folkevalgt, til å foreslå endringer og at planutvalget måtte stemme over disse. Jeg har ærlig talt ikke tall på hvor mange endringer det til slutt ble, men det ble gledelig mange, sier Londal.

Aas fikk også støtte fra Høyres Alex Bjørkkmann som hevdet at det ville være mot både reglement og demokrati å nekte at forslag ble framsatt. Møteleder Håkegård Pedersen sier:

– Jeg tror aldri det var noe reelt forsøk på å stoppe Aas fra å sette fram forslag, men mer en debatt om det var riktig å overprøve administrasjonen på dette stadiet i prosessen. Nå får vi alle konsentrere oss om å bruke høringstiden til å vurdere disse forslagene og få fram nye.

Ole Steinar Østlyngen, gruppelder for Ap, vedgår at det ble vel mye endringsforslag fra Tverrelvdalen, men at det også kom konkrete forslag på andre ormåder av Alta.

– Jeg vil ikke kritisere Otto. Samtidig er jeg spent på tilbakemeldingene i høringsrunden på aralene som er tatt inn som tomteområder. Ikke minst hvilke reaksjoner vi får fra landbruksmyndighetene. Så selv om det var stort politisk flertall er det ikke gitt at dette er tomter som blir å finne i endelig plan.

Senterpartiet og Jan Martin Rishaug ga planutvalget klar beskjed om at de konsekvent ville stemme mot alle enkelttomter innenfor LNF-R. De ville kunne gi sitt ja til større felt som ikke kom i konflikt med boligareal.