Hun gjør andre forskere gode

Nina Prebensen er tildelt forskningsprisen fra Handelshøgskolen ved UiT.

HATT BRUK FOR: Nina Prebensen var Qvanns første styreleder.   Foto: UiT

nyheter

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved Universitetet i Tromsø har tildelt Nina Prebensen «Forskningsprisen 2018». Prebensen er instituttleder ved Handelshøgskolen ved UiT.

– Det var veldig hyggelig å bli satt pris på. Jeg må jo si at vi har mange hos oss som forsker. Vi skal bli enda flinkere til å jobbe sammen om å få større prosjekter og publisere mer, sier Nina Prebensen.

Nina Prebensen har tidligere bodd i Alta og hadde en solid rolle ved reiselivsutdanninga ved Høgskolen i Finnmark. For 14 år siden flyttet hun til Tromsø der hun fortsatt forsker, men også veileder masterkandidater og phd-kandidater.

Slik begrunnes tildelingen:

«Nina Prebensen får prisen for sin store innsats som forsker innenfor reiseliv og markedsføring. Siden 2013 har hun publisert mer enn 40 artikler i fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrift og som bokkapitler. Hun har veiledet mange masterkandidater og phd-kandidater, gjennom veilederrollen har hun bidratt til den økende forskningsaktiviteten ved Handelshøgskolen og til å gjøre markedsforskningsmiljøet i Tromsø stadig mer robust.

Det utstrakte veiledningsarbeidet viser hennes evne og vilje til å dele med andre sin forskningsmessige erfaring for å gjøre andre forskere gode.

Hennes forskning og populærvitenskapelige framstilling av forskningen, har vært en sterkt bidragende årsak til at reiselivsnæringen i dag kan karakteriseres som en kunnskapsbasert og makredsorientert næring.»