Derfor hadde politiet 70 færre miljøkrimsaker

Nedgangen fra 2017 til 2018 var stor.

FÆRRE SAKER: I 2018 var det færre saker som omhandlet miljøkriminalitet. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix 

nyheter

Selv om politiditriktet opplevde en nedgang på 70 saker innen miljøkriminalitet, er tallet fortsatt høyt i forhold til resten av landet, sa påtalelder Morten Daae under pressekonferansen om årsrapporten for Finnmark politidistrikt.