Klare til utrykning for å vaske oljetanker

Det er stor pågang rundt vasking og fjerning av gamle oljetanker.
nyheter

– Å vaske oljetanker er ingen  jobb for puslinger, sier Roger Kjellmann ved Finnmark Gjenvinning.