Dette bør du tenke på når du skal velge utdanning

Uit-student Ingeborg (20) mener man bør tørre å våge å flytte på seg for å møte nye folk.

Yo-messa har alltid vært populærog tiltrukket segmange ungdommer, her fra tidligere messe.  Foto: Bjarne Krogstad

nyheter

Ingeborg studerer friluftsliv ved UiT, Norges arktiske Universitet. Hun er glad hun valgte å flytte på seg.

– Velg det du har interesse for og våg å flytte på deg for å bli kjent med nye folk. Det gjorde jeg og har bare hatt god erfaring med det så langt.

– Velg ut fra interesse

Ingeborg mener man ikke bare skal tenke på økonomi i et land som Norge.

– Jeg ville velge noe jeg hadde interesse for og vet at jeg kom til å trives med å bruke hverdagen min på. Jeg fant ut allerede på folkehøgskolen at friluftsliv var noe for meg, mer enn bare som hobby, og da ble Alta et veldig fint alternativ.

Det er mange ting man bør tenke på når man skal ta en slik stor avgjørelse for fremtiden, og det er kankskje ikke alltid like lett å ta det "riktige valget".

INTERESSER: Ingeborg mener   Foto: Ann-Christin Kjeldsen

– Viktig å gjøre god research

Kjetil Undseth, seksjonsjef ved UiT, mener det er viktig å undersøke i forkant så godt man kan, hvilke muligheter man har og hva som trengs i nærlingslivet generelt. Men understreker også at man skal ha en interesse for det man holder på med, for å kunne skaffe seg nok kompetanse på fagområdet.

– Kompetanse er viktig, og det skaffer man seg best ved å ha motivasjon og interesse for studiet man velger.

Kjetil Undseth  Foto: Uit

Økning i antall søkere ved Uit

– Vi ser en økning i antall søkere hvert år ved Uit spesielt ved Campus i Tromsø, Alta, og Narvik. Det er de tradisjonelle yrkeslinjene som er populære, spesielt juss, medisin, lærer-yrket og sosialt arbeid. Det er klassikerne.

Undseth vil anbefale unge folk å velge et yrke som det alltid vil være attraktivt å få jobb innenfor og som man kan ta fordypning innenfor senere en gang om man skulle ønske.

  – Det er alltid behov for lærere, samt at det alltid vil være behov for helsepersonell, så det er vel de sikreste yrkene.

På utdanning.no kommer de med følgende ti råd om valg av utdanning.

  • Velg noe du interesserer deg for
  • Ta hensyn til egenskaper og ferdigheter
  • Skaff informasjon
  • Vurder jobbmulighetene
  • Sjekk lønnsnivå
  • Velg riktig studiested
  • Vil du studere i utlandet?
  • Fullfør utdanningen
  • Vurder muligheter for videreutdanning
  • Det er ditt valg!