Vil kjempe mot Nussir til siste slutt

Hva har Naturvernforbundet, reinbeitedistrikt 22 Fiettar, Norske Samers Riksforbund, Natur og Ungdom og Samerådet til felles? Jo, kampen mot Nussir.

STÅR SAMMEN: På bildet ser vi, i tilfeldig rekkefølge: Nils Utsi, Tove Aagnes Utsi, Per Jonny Skum, Runar Myrnes Balto, Geir Jørgensen, Annie Henriksen, Brita Julianne Skum og Jørgen Næss Karlsen (Natur og ungdom).  Foto: Kita Eilertsen

nyheter

– Vi er i kampmodus. Sammen starter vi en ny offensiv mot kobbergruven Nussir. Den truer livet i havet, livet i Repparfjorden, kyst- og fjordfiskernes muligheter og reindrifta, sier Geir Jørgensen, regionsekretær i Naturvernforbundet.