Alta-entreprenør 21,3 mill. rimeligere, men tapte

Forskjellen var på over 20 millioner kroner, men Båtsfjord kommune gikk for det dyreste anbudet.

SPESIELL SKOLE: Storstua i Båtsfjord blir en skole med en mindre idrettshall (stor gymsal), en eksisterende svømmehall som bygges inn i komplekset av bygg, skole for 1-10 samt en klasse vgs. I tillegg barnehage, lokaler for kulturaktiviteter med mer. Skolen er tenkt plassert ved kunstgressbana i sentrum av Båtsfjord.  Foto: (Fotomontasje: Stein Halvorsen Arkitekter AS i samarbeid med Heggelund & Koxvold AS arkitekter)

nyheter

Bakgrunnen er at Båtsfjord kommune hadde lagt opp til en begrenset anbudskonkurranse der pris var vektet lavere enn konsept/løsning og kompetanse/erfaring på nøkkelpersonell. Juryen falt for Peab Bjørn Bygg AS «Storstua» som vinner av konkurransen.

Både Harald Nilsen AS og Tecto AS hadde en betydelig lavere pris enn Peab som står med anbudssum på 205 millioner kroner. Tecto leverte anbud som var 21,3 millioner lavere, mens Harald Nilsen AS skulle ha litt mer for å gjøre jobben enn Tecto, men fortsatt 18,3  millioner billigere enn Peab som ble valgt. Dette er priser etter at opprinnelig anbud er forhandlet ned. I utgangspunktet hadde Skulle Peab ha 216 milioner for jobben, men endte på 205 etter forhandlinger.


På vei inn i luksusfelle: Pris på skole økte fra 160 til 360 mill. kr

Konsulentselskapet WSP er sentral i byggingen av ny sentrumsskole i Alta, og i Båtsfjord, der prisen har doblet seg. 

 

 Løsningsforslaget til Peab ble av juryen vurdert som det klart beste. Det trumfet at Peab scoret dårligst på pris og at oppgitte sentrale ledere i byggeprosessen kom dårlig ut med hensyn til erfaring og kompetanse. Pris hadde kun en vekting på 35 prosent.

Begeistret

Juryen konkluderte med at «Storstua» vekker begeistring og viser med sin konseptløsning et overbevisende arkitektonisk grep.

Spørsmålet mange i Båtsfjord stiller seg er om Båtsfjord har råd til å kjøre Mercedes når kommunen kan få en god og driftssikker japaneser langt rimeligere. For kommunen med vel 2.200 innbyggere tilsvarer 20 millioner kroner i økte investeringer 200 millioner kroner for en kommune ti ganger så stor. Eller sagt med andre ord: 20 millioner i prisforskjell i Båtsfjord er 200 millioner kroner i Alta med sine 22.000 innbyggere til å betale investeringene.

– Jeg kan ikke i farten huske ett eneste anbud der vi ikke har gått for det prismessig rimeligste. Når vi skal bygge sentrumsskolen skal løsningene være definert, gjerne i en arktitektkonkurranse, før vi sender ut prosjektet på anbud, påpeker rådmann Bjørn-Atle Hanse i Alta kommune.


– Ny skole her vil koste oss 700 til 800 millioner

Senterpartiet går til valg på reversering av vedtaket om ny felles barneskole i Bossekop.

 

Ikke vonbroten

Entreprenør Kenneth Strifeldt, som eier og driver Tecto,  er på cruise i Stillehavet og ikke tilgjengelig for kommentar. Hos nummer to i andbudskonkurransen rent prismessig, Harald Nilsen AS, har vi fått tak i styreleder Rolf Erik Suhr.

– Nei, vi er ikke vonbroten over at  Båtsfjord kommune valgte Peab. Vi har levert et kvalitetsmessig godt prospekt til en lav  pris, men tar til etterretning at Båtsfjord kommune mener at de er best tjent med løsningen til Peab, sier Suhr og legger til:

– Selv om det var store prisforskjeller her håper jeg at det ikke skremmer andre fra å bruke denne type anbudskonkurranser hvor løsninger og kompetanse har høy vekting, også i forhold til pris. Vi ønsker Båtsfjord kommune lykke til med prosjektet.


– Har ikke råd til sentrumsskolen

...men nyskolen til over 400 milioner overlever budsjettbehandlingen tirsdag.

 

Tøffe tider

Båtsfjord-ordfører Geir Knutsen viser til at kravene til både bygg og måten tjenestene utføres på er blitt endret over tid.

– Noen av momentene er at man bruker mer av medgått tid til tjenesteyting i stedet for transport mellom ulike bygg. Brukstid i de forskjellige byggene er lav og arealeffektiviteten er svak. Kommunen må gjøre noen grep med bygningsmassen. Da kan man velge å løse dette i det kortsiktige eller langsiktige perspektivet. Vår måte å løse dette på er å frigi ressurser for framtidige utfordringer, sier Knutsen og peker på  sambruk og effektiv drift.

LANGSIKTIG GEVINST: Båtsfjord-ordfører Geir Knutsen bruker samme argumentasjon som i Alta for å sanere eksistende skoler for å samle de en ny storskole: Det vil gi økonomisk gevinst på lang sikt og være et gode for ansatte og brukere.  Foto: Jarle Mjøen

 

For å få dette til blir det tøffe tider for båtsfjordingene.  Gjeld per innbygger i 2017 var 117.132 kr i Båtsfjord. Denne vil øke til kr 237.000 kr per innbygger i 2023 når nyskolen og barnehagen står ferdig.

– Dette er mye, men nødvendig da vi må fornye oss samtidig som eiendomsmassen vår er alt for stor og gammel i dag, argumenterer Knutsen.

Knekker ryggen?

Høyres gruppeleder i kommunestyret i Båtsfjord, Stein Kollstrøm, er helt klar noen uker før avgjørelsen skal tas: Båtsfjord kommune har ikke råd til å bygge ny skole i tråd med planene som er kommet fra innleid prosjektstyring i regi av konsulentselskapet WSP.

– Båtsfjord kommune kommer til å brekke ryggen rent økonomisk om vi går for å realisere Storstua med de kostnadene som nå framkommer. Vi har ikke råd til 400 millioner kroner i nye investeringer, sier Kollstrøm og understreker:

– Det handler ikke om konseptet. Storstua er kjempebra, og jeg har selv vært en del av juryen som mente det var klart best av de tre alternativene i konkurransen. Vi er allerede svært høyt gjeldsbelastet, og nå vil politiske ledelse øke gjelden vår dramatisk. Resultatet er enormt tunge kutt i driftsbudsjettet, blant annet innen helse og sosial.

Kollstrøm mener at denne saken ikke handler om at Båtsfjord er villig til å betale 21,3 millioner kroner mer det beste enn de litt mindre gode alternativene.

– Vi må først utrede hvor behovene er størst og hva som skal til for å løse disse. Klarer vi ikke å løse utfordringene innen helse og sosial må vi vurdere fullrenovering av dagens skoler og bygg. Vi kan i alle fall ikke bygge en så dyr ny skole at vi ikke har penger til å ha lærere på skolen, sier Kollstrøm.

Når kommunestyret møtes i februar for å behandle skolesaken er presset sterkt på Ap-politiker Ståle Olsen. Han  har offentlig gitt uttrykk for sterk skepsis til planene om å investere 350 millioner kroner i en ny skole. Olsen er også fylkestingsrepresentant. Ap har åtte representanter mot Høyres syv i kommunestyret.