Forut for sin tid med regional tenkning

Gjenreisningsarkitekten Erik Lorange kom til Alta i 1946.

ARKITEKTEN BAK: Erik Lorange fant frem til at et nytt sentrum kunne bygges mellom Elvebakken og Bossekop. Dermed ble Sentrum (nå Gamle Sentrum) etablert. (Foto: privat)  

nyheter

Sommeren 1945 gikk Erik Lorange i land i Alta. Han var arkitekt og målet var å starte med gjenreisningsarbeidet etter krigen.