Kjempeløft for samiske lærere

Høsten 2019 håper Universitetet å få 60 samiske lærestudenter i Alta. Behovet er stort, over hele landet.

REKRUTTERINGSDAG: Torsdag informerte Inger Anne Gaup og Yngve Engkvist omlag 100 ungdommer med samisk språk i Alta om et stort behov for samiske lærere i framtiden.   Foto: Reiulf Grønnevik

nyheter

Universitetet i Tromsø, Campus Alta, håper samarbeid med både Alta ungdomsskole og Alta videregående skole skal bidra til at flere vil bli samiske lærere i framtiden.