Kan få «Ny E6» uten bompenger

... men da må avlastningsveien spilles raskt inn i NTP.

VEI UTEN BOM? Otto Aas mener at med riktig grep kan Altas politikere sikre at avlastningsveien kan bygges uten at det kommer bom og bompenger.  Foto: Fotomontasje: Statens Vegvesen

nyheter

All kommunal arealplanlegging forutsetter «Ny E6», eller avlastningsveien som de fleste kjenner veien som.  Til tross for at veien framstår helt avgjørende for at viktige boligfelt som Skoddevarre  og næringsområder skal kunne realiseres, toer politikerne sine hender.