Dette vil de kreve av samferdselsministeren

– Utenlandske vogntog som er uegnet for vinterføre og våre vinterveier blir en større og større trussel for oss alle.

Geir Ove Bakken (Ap), Ivar B Prestbakmo (Sp) og Svein Eggesvik (Sp). Henholdsvis Hovedutvalgsleder samferdsel i Finnmark , Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms og Fylkesråd for samferdsel i Nordland.  Foto: Fotomontasje Altaposten / privat / wikimedia commons

nyheter

Det mener trioen Bakken, Prestbakmo og Eggesvik, som krever at regjeringen kommer med sterkere tiltak ovenfor utenlandsk tungtransport i landsdelen.

– Tungtransporten langs nordnorske veier har økt kraftig og vil fortsette å øke blant annet fordi landsdelen produserer stadig større verdier for landet som i dag må transporteres på nordnorske vinterveier og nordnorsk vinterføre. Derfor har de nordnorske fylkeskommunene stått sammen om strategien fra kyst til marked for å få gjennomslag for at infrastruktur i landsdelen må prioriteres fra nasjonale myndigheter og sikre framkommelighet og kapasitet, skriver de i en pressemelding

At slikt tar tid, har de forståelse for, men det begynner å nærme seg en grense.

– Vi aksepterer ikke at det fortsatt ser ut til å ta lengre tid for nasjonale myndigheter til å iverksette tiltak som gjør utenlandske tungtransportkjøretøy like sikre på nordnorske veier, som norsk tungtransport. Dette har vært tatt opp tidligere også, men uten at staten godt nok har fulgt opp.

– Dessverre har vi alle fått en tragisk påminning nylig på E8 i Troms om alvoret dette representerer hver eneste dag, skriver de.

Kravet er at samferdselsministeren umiddelbart tar initiativ til at kontrollen ved grensepasseringene styrkes, og at man tar initiativ til forskriftendring som gjør at gode vinterdekk for nordnorsk vinterføre kreves.

– Det holder ikke at dekk godkjent for kjøring i Mellom-Europa også er godkjent i Norge, mener trioen.

– Vi lever med nordnorsk vinter, vi lever med at det tar tid å ruste opp veinettet i landsdelen, men vi lever ikke med at utenlandske vogntog, uegnet for vinterføre og våre vinterveier, blir en større og større trussel for oss alle.

Førstkommende mandag vil det komme en skriftlig henvendelse til samferdselsministeren der det stillers krav som de forventer vil bli raskt fulgt opp.