10 års kamp for boligfelt tapt – men Talvik kan komme styrket ut

Kvikkleire felte til slutt drømmen om 20 boliger i Ressebakken i Talvik.

RESSEBAKKEN LAGT DØD: Det blir ikke boligbygging i Ressebakken. Feltet er lagt død etter samstemte geotekniske vurderinger. Ressebakken sees midt på bildet til høyre.  Foto: Øystein Pedersen

nyheter

Leder i Talvik Arbeiderlag, Øystein Pedersen, er en skuffet mann i dag, men ikke utslått. Selv om 10 års jobb for å få boligbygging som ville sikret bygda en lys framtid, endte i skuffelse. Etter «krangel» mellom ulike konsulenter som har foreatt områdeutednning med tanke på kvikkleire og grunnforhold, kom en samstemt konklusjonen  forleden: Utredningen av områdestabilitet gjør at det må foretas så omfattende sikring av grunnen at det økonomisk ikke er mulig å realisere Ressebakken boligfelt.