Åtte av ti brøt regelverket

Arbeidstilsynet har hatt nesten 600 tilsyn ved overnattings- og serveringsbedrifter i Nord-Norge.

Illustrasjonsfoto  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

nyheter

De vanligste lovbruddene er mangelfulle arbeidsavtaler. Ansatte får ikke den overtidsbetalingen de skal ha, uforsvarlig arbeidstid og manglende HMS-opplæring hos leder og verneombud.

Tilsynssatsingen i overnattings- og serveringsbransjen har pågått siden 2015.  573 av totalt over 5.000 tilsyn er gjennomført hos overnattings- og serveringsvirksomheter i Nordland, Troms og Finmark.

– At så mange som åtte av ti virksomheter i bransjen bryter arbeidsmiljøregelverket, er helt uakseptabelt. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte har trygge og lovlige arbeidsforhold, fastslår direktør for Arbeidstilsynet Nord-Norge, Vigdis Johnsen, i en pressemelding.

Mange av arbeidstakerne er unge og utenlandske. Bransjen er preget av mange små virksomheter, høy turnover og konkursryttere. Hos både arbeidsgivere og arbeidstakere er kunnskapen om arbeidslivets regler dermed ofte lav, både når det gjelder plikter og rettigheter.

– I sum bidrar dette til å gjøre de ansatte ekstra utsatt for å bli utnyttet, syke eller skadet på jobb. Mange unge og utenlandske arbeidstakere har sitt første møte med det norske arbeidslivet i overnattings- og serveringsbransjen. Det er derfor svært viktig at arbeidsgiverne har det mest elementære på plass og gir dem en god start. Dette vil de unge arbeidstakerne også bringe med seg videre i arbeidslivet, sier Johnsen. 

Mange arbeidsgivere mangler nødvendig kunnskap og ressurser for å kunne jobbe godt med arbeidsmiljøet.

– Noe av dette kan skyldes at det er en bransje med stadige nyetableringer og eierskifter. Men det er ingen unnskyldning. Overnatting og servering er en næring hvor arbeidstakere utsettes for ulike risikofaktorer som kan føre til skade eller sykdom, sier Johnsen.