Tror Fefo vil redusere festeprisen med 75 prosent

Ap kan godta tomtefeste i Skoddevarre, dersom prisen blir 3000 til 5000 kr.

VIL KJØPE: Aps Ole Steinar Østlyngen annonser omkamp med Fefo for å få kjøpt boligareal som skal utvikles til selvkosttomter.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

De siste tomtene som SB2 utviklet for Fefo i Aspelia i Saga har først kontrakten for å få bygge gått for rundt to millioner kroner. Deretter kommer penger til Fefo  som tar rundt 20.000 kroner i årlig festeavgift. Om kommunen realiserer Skoddevarrefeltet og boligeierne blir nødt å feste tomta fra Fefo, lover Ap-topp svært rimelig festepris.