Meld fra om gaupespor – tjen 15.000

Gaupene ligger under bestandsmålet i Finnmark, som er fire nye gaupeunger i året.

GAUPEFAMILIE  Foto: SNO

nyheter

Det er visstnok færre gauper enn det skal være i Finnmark. SNO lurer veldig på om det er noen flere gaupefamilier ute og ferdes over vidde og fjell. Nå utlover de dusør for observasjon av gaupespor.

– Nå som det kommer snø over store deler av Finnmark, er det mulig å spore og dokumentere meldinger om gaupefamilier. Særlig nå når dagene etter hvert blir lengre og vi snart har solen tilbake også, sier Magne Asheim, rovviltansvarlig i Finnmark.

Han oppfordrer folk som ser flere gauper i lag, eller spor etter dem, om å melde fra til SNO så de får registrert dem.

GAUPESPOR: Slik kan sporene se ut i dyp snø.   Foto: SNO

– Dersom SNO kan bekrefte meldingen ved sporing i felt, og det er en ny, ikke tidligere registrert gaupefamilie, utlover Rovviltnemda kroner 15 000 i dusør for meldingen, lover Asheim.

Kun en familie i fjor

Vinteren 2017/2018 ble det kun registrert én gaupefamilie i Finnmark, i Alta kommune. Den ble observert flere ganger og det ble utbetalt dusør for den første meldingen om dem.

– Det ble også observert en familiegruppe i Børselv den vinteren, men dessverre fikk vi ikke sporet og bekreftet den i felt, sier han.

GAUPESPOR  Foto: SNO

 

Gaupebestanden i Finnmark ligger nå under bestandsmålet som er fire årlige ynglinger. Derfor har det heller ikke vært åpnet for jakt på gaupe i Finnmark de siste årene. Likevel tar gaupe en god del rein.

– Årlig dokumenterer vi om lag 50 gaupedrepte rein og sauer i Finnmark, men det er flest rein, forteller Magne Asheim.

Mere informasjon om gaupa:

rovbase

spor og tegn

Legg inn meldinger om gaupespor