– Setter igang ny strid om Biedjovaggi

Naturvernforbundet lokalt og sentralt protesterer på utvinningsrett til Arctic Minerals.

Illustrasjonsbilde fra Biedjovaggi-området.   Foto: Arctic Gold

nyheter

Det er Naturvernforbundet i Ávjovárri ved Svein Lund og Naturvernforbundets gruveutvalg ved Mads Løkeland som har levert inn klagen på direktoratets vedtak fra desember.

Ny strid

Der ble det vedtatt å tildele utvinningsrett i Kautokeino til Arctic Minerals AB.

– Vedtaket er gjort uten at berørte parter og allmennheten har fått uttale seg og har store konsekvenser, da det settes igang en ny strid om gruvedrift i Biedjovaggi-området, heter det i klagen.

– Da Arctic Gold for noen år siden sikra seg utvinningsretten og la fram planprogram for drift, førte det til en hard debatt som splitta lokalsamfunnet og la ei bremse på all annen utvikling. Debatten endte med at et flertall i kommunestyret sa nei til planprogrammet, slik at prosessen stoppa opp, redegjør forbundets representanter.

Naturvernforbundet hevder videre at det har vært store negative konsekvenser for naturen og reindrifta i forbindelse med tidligere drift. De mener også at det er tilfeldig at saken ble offentlig kjent, og ber om at klagefristen blir utvidet med ytterligere tre uker.

Utvidet område

Forbundet mener det er gitt utvinningstillatelse til et kraftig utvidet område, der naturen ennå er intakt.

– Dette vil ha stor virkning både lokalt og sett i større sammenheng, fordi de inngrepsfrie arealer stadig blir mindre, både i Norge og globalt. Det vil også være et angrep på ei svært pressa reindriftsnæring, mener de.

De mener også utvinningsretten er bygget på tvilsomme kalkyler for malm og at 25-30 års drift ikke er sannsynliggjort.

– Argumentet som er brukt av gruveselskapet for å sette igang gruver er at det er behov for mineralene. De er i første rekke ute etter gull. Det er ikke behov for mer gull i verden, da det aller meste av utvunnet gull går til smykker og til gullbarrer som investeringsobjekt, mener Naturvernforbundet.